Chợ nông sản
Bài giảng thuộc khóa học
Dạng toán tìm X
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tìm x bài 2
Bạch Tuấn Anh
3 lượt xem
Tìm x bài 3
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Phép cộng và phép trừ làm tốt hơn
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Toán lớp 2 - đề-xi-mét
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Bài tập tìm x ( tuần 6 )
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Số tròn chục trừ đi một số
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tìm x - phiếu bài tập tuần 8
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Bài tập tuần 9
Bạch Tuấn Anh
2 lượt xem
Bài tập tuần 9 ôn tập
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Phép tính trừ có nhớ
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Phép tính trừ có nhớ 2
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tìm số bị trừ
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Phép trừ có nhớ
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Phép trừ có nhớ
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Bài tập tìm số hạng, tìm tổng, tìm số bị trừ
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Phép trừ có nhớ
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Hướng dẫn tìm x, tìm số hạng, tìm tổng
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Ôn tập các phép trừ có nhớ
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Dạng tìm x là số trừ nâng cao
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Ôn tập các dạng tìm x và tìm một số
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Các bài tìm x nâng cao có chứa dấu lớn hơn nhỏ hơn
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tìm số bị trừ, số trừ, hiệu
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tìm x dạng khó
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Đề thi học kỳ I ( số 1)
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tính tổng của nhiều số
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Các bài toán đó tính tổng của nhiều số
Bạch Tuấn Anh
3 lượt xem
Phép nhân
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Bài thừa số - tích
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Ôn tập phép nhân, thừa số , tích
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Bảng nhân hai và phiếu luyện tập ( tuần 19)
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Phép chia
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Bảng chia 2
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Bài 1/2 ( một phần hai) tuần 22
Bạch Tuấn Anh
0 lượt xem
Số bị chia, số chia ( tuần 23)
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Một phần ba ( tuần 23)
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tìm một thừa số của phép nhân ( tuần 23)
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Bảng chia 4 (tuần 24)
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Một phần tư ( tuần 24)
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Bảng chia 5 ( tuần 24)
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Một phần 5 ( tuần 24)
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Phiếu ôn tập tuần 24
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Một số bài tập về phép nhân và phép chia
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tìm thương trong phép chia
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tìm một thừa số trong phép nhân
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Tìm x nâng cao
Bạch Tuấn Anh
1 lượt xem
Biết 3 nhân với một số bằng 20 trừ đi 8, tìm số đó
Bạch Tuấn Anh
3 lượt xem
Toán lớp 2
04/04/2020 - 552 lượt xem
Khối lớp: Lớp 2
Phân loại: Toán
Giá: Miễn phí
Ôn tập toán lớp 2 nâng cao - cô Lan

0 bình luận