Chợ nông sản
Bài giảng thuộc khóa học
Gioi thieu chuong 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Guitar dem hat la gi - Lam quen voi nhip phach
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Lam the nao de mua dan Guitar tot
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Cac phu kien di kem voi Guitar, Nen choi bang mong ( Pick ) hay bang tay
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Thay day, len da va cach bao quan
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Cach doc toa do hop am va tiet tau dieu, cac tu ngu chuyen mon trong guitar
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Lam the nao de bam hop am chuan
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
7 Hop am Truong co ban
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
7 Hop am thu co ban
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
7 hop am 7 co ban
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Quat sao cho chuan
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Rai sao cho chuan va bai tap luyen
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Lam the nao de vua dan vua hat
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
The nao la du kien thuc co ban, the nao goi la bai de, bai trung binh, bai kho
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tong ket chuong 1
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu chuong 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Hooray Hooray voi C va G, tap chuyen hai hop am co ban
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Happy Birthday va C G F, tap chuyen ba hop am co ban
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Chuc be ngu ngon va hop am Dm, tap chia doi hop am va chuyen bon hop am nhanh hon
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tuoi hong tho ngay voi Am va G7, tap lam quen voi rai day
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Hallelujah voi Em va hoa am dai khong co dinh
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tong ket chuong 2
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu chuong 3
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu dieu Surf cham
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap rai Surf cham voi vong G co ban bang bai Remember when
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap them voi Beo Dat May Troi
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Hop am chan dau tien va lam the nao de choi chuan
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap them voi bai Hon da co don va lam quen voi vong than thanh Canon C
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Lam quen voi hop am chan thu nhat (F) va tap quat cha voi bai Forever
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap them voi hoa am dai khong co dinh va thay doi cam xuc nhac voi Co be mua dong
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Gioi thieu dieu Surf nhanh va bai Forever alone
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap them voi bai Va toi cung yeu em
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Lam quen voi hop am chan thu hai (Bm) va tap chuyen vong D voi bai Demon
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Lam quen voi hop am chan thu ba va bon (Bb) (Gm) voi Dem nam mo pho
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tong ket chuong 3
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu chuong 4
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu dieu Disco
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Lam quen voi hop am mau ( Dm7 va G B ) va tap chat Disco voi Anh khong doi qua
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap quat va rai them voi Just the way you are
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap danh chuyen hop am cuc nhanh voi Grenade
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu dieu Blue
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap rai va quat voi bai Mot nha
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap them voi bai La con gai that tuyet
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap them voi Got hong
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Lam the nao de danh cac hop am the cao ( Eb, Ab, C#..v..v.. ) va ap dung vao bai Vo Nguoi Ta
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu dieu Ballad
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap ket hop dieu Surf voi ballad trong bai Tim
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap choi ballad va tim hop am the cao voi Price Tag
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Bao la gi - Co tac dung gi trong choi dem hat
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap bao voi bai Nong nan Ha Noi
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap chia doi Ballad voi De em roi xa
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap cach ket hop ba dieu vao mot bai hat trong The day you went away
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tong ket chuong 4
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
58 Gioi thieu chuong 5
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu dieu Fox
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap choi dieu Fox voi bai I’m yours
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tap them voi bai Thang tau lai
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu dieu Bolero va bai pho thong
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu dieu Valse
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap dieu Valse voi bai Bui Phan
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu dieu Slow Rock
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap Slow rock voi bai Chac ai do se ve
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tap ghep dieu Slow rock voi Valse, lam quen voi hop am dao bass voi Khong con mua thu
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Tong ket chuong 5
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Gioi thieu chuong 6
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Lam the nao de biet mot bai hat la nhip bao nhieu va choi dieu gi la hop ly
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Lam the nao de bat tong cho ca sy khong bi lech tong
Trần Hạo Nam
1 lượt xem
Lam the nao de danh intro va outro
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Cac bai tot nghiep
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Lam the nao de search duoc hop am chuan
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Tong ket chuong 6
Trần Hạo Nam
2 lượt xem
Học guitar đệm hát trong 30 ngày
06/04/2020 - 653 lượt xem
Khối lớp: TC/CĐ/ĐH
Phân loại: Khác
Giá: Miễn phí
Học guitar đệm hát trong 30 ngày

0 bình luận