Chợ nông sản
Bài giảng thuộc khóa học
Chương 1- Bài 1- Điện tích Định luật Culong
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Chương 1- Bài 1- Điện tích Định luật Culong- Hướng dẫn làm trắc ngiệm Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Chương 1- Bài 2- Thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 3- Điện trường- Lí thuyết- Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 3- Điện trường- Lí thuyết- Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 3- Điện trường- Hướng dẫn giải bài tập SGK
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Chương 1- Bài 3- Trắc nghiệm về điện trường, cường độ điện trường- Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Chương 1- Bài 3- Trắc nghiệm về điện trường, cường độ điện trường- Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 4- Công của lực điện, điện thế và hiệu điện thế- Lí thuyết
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Chương 1 Bài 4 Trắc nghiệm về công của lực điện, điện thế- Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Chương 1 Bài 4 Trắc nghiệm về công của lực điện, điện thế- Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 4- Công của lực điện, điện thế và hiệu điện thế- Hướng dẫn giải bài tập SGK
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 6- Vật dẫn và điện môi trong điện trường
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 6- Trắc nghiệm về vật dẫn và điện môi trong điện trường
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 7- Tụ điện
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Tụ điện- Phần 2- Ghép tụ điện
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 7- Tụ điện Ghép nối các tụ đã tích điện thành bộ
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 7 Tụ điện Hướng dẫn giải bài tập cơ bản
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 7- Tụ điện- Hướng dẫn giải bài tập SGK
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 7- Tụ điện Hướng dẫn giải bài tập nâng cao Hay và Khó
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 7- Tụ điện Hướng dẫn giải bài tập nâng cao Hay và Khó Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 7- Tụ điện Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm- Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 7- Tụ điện Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm- Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 7- Mô phỏng về tụ điện, hệ tụ điện, điện dung
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 8- Năng lượng điện trường
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 8- Năng lượng điện trường- Hướng dẫn giải bài tập SGK
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 8 Năng lượng điện trường HƯớng dẫn giải bài tập trắc nghiệm
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 9- Tổng kết kiến thức chương 1- Điện tích và điện trường
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 10 Dòng điện một chiều. Nguồn điện
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 11- Pin vonta, pin hóa học và Acquy
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 12- Điện năng, công suất điện và định luật Jun lenxo
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 12- Điện năng và định luật Jun lenxo- Giải bài tập SGK 3.358 lượt xem•25 thg 7, 2016 26 1 CHIA SẺ LƯU
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 12 Điện năng và định luật Jun lenxo- Giải bài tập trắc nghiệm Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 12- Điện năng và định luật Jun lenxo- Giải bài tập trắc nghiệm Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 13 Định luật ôm với toàn mạch- Lí thuyết
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 14 Mắc các nguồn điện thành bộ Lí thuyết và bài tập
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 14 Định luật ôm với các loại mạch điện Lí thuyết và bài tập
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 15- Ôn tập về dòng điện
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 15- Trắc nghiệm cuối chương 2- Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 15 Trắc nghiệm cuối chương 2- Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 17- Dòng điện trong kim loại
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 18- Phần 1- Hiện tượng nhiệt điện
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 18- Phần 2- Hiện tượng siêu dẫn
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 19 Dòng điện trong chất điện phân Định luật Faraday Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 19 Dòng điện trong chất điện phân Định luật Faraday Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 21 Dòng điện trong chân không Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 21 Dòng điện trong chân không Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 22 Dòng điện trong chất khí Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 22 Dòng điện trong chất khí Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 23 Dòng điện trong chất bán dẫn- Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 23- Dòng điện trong chất bán dẫn- Phần 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 24- Linh kiện bán dẫn- Phần 1- Điot
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 24 Linh kiện bán dẫn- Phần 2- Transistor
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 24- Transistor- Định luật Moore- Đường hầm lượng tử
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Chương 4- Bài 26 Từ trường
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Chương 4-Thí nghiệm thú vị về đường sức từ và tàu chạy bằng điện từ
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 27 Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 28 Cảm ứng từ. Định luật Ampe
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 28 Cảm ứng từ Định luật Ampe Phần 2 Giải bài tập SGK
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 29 Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 29 Từ trường của một số dòng điện -Phần 2 Giải bài tập SGK
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 30 Hướng dẫn giải bài tập về từ trường trong SGK Phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 30- Ôn tập bài tập về từ trường- Phần 2- Hay và khó
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Giải đề thi chọn đội tuyển HSG tỉnh
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Giải đề thi thử HSG tỉnh vật lí 11
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Giải đề thi thử HSG tỉnh
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 32 Lực Lorenxo- HẤP DẪN
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 33 Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 34 Sự từ hóa các chất Sắt từ
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 35 Từ trường Trái đất
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 36 Bài tập về lực từ phần 1- CỰC HAY
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 36 Bài tập về lực từ phần 2- RẤT DỄ HIỂU
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 38 Hiện tượng cảm ứng điện từ Suất điện động cảm ứng
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 39 Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động
Phùng Đại Nghĩa
4 lượt xem
Bài 40 Dòng điện Fu-cô
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 41 Năng Lượng Từ Trường
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 42 Năng lượng từ trường
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 43 Bài tập về cảm ứng điện từ
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 44 Khúc xạ ánh sáng Lý thuyết
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 44 Định luật khúc xạ Bài tập- RẤT HAY
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 45 Phản xạ toàn phần Lý thuyết
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 45 Phản xạ toàn phần Bài tập
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 46 Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 47 Lăng Kính Lý thuyết
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 47 Lăng kính Bài tập
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 48 Thấu kính mỏng t1 Lý thuyết
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 48 Thấu kính mỏng t2 Lý thuyết
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 48 Thấu kính mỏng Hệ thấu kính 1
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 48 Thấu kính mỏng Hệ thấu kính 2
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 48 Thấu kính mỏng Bài tập cơ bản
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 49 Bài tập về lăng kính và thấu kính mỏng phần lăng kính
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 50 Mắt
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 51 Các tật của mắt và cách khắc phục
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 52 Kính lúp
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 53 Kính hiển vi
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 54 Kính thiên văn
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 55 Bài tập về dụng cụ quang Kính lúp
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 55 Bài tập về dụng cụ quang Ôn lại lí thuyết
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Vật lý 11
06/04/2020 - 1141 lượt xem
Khối lớp: Lớp 11
Phân loại: Vật lý
Giá: Miễn phí
Vật lý 11

0 bình luận